Charitativní akce pro Transfuzní odběrové centrum Nemocnice Žatci

V pátek 14. 7. 2017 jsme dokončili jednu z mnoha charitativnÍch akcÍ. Proběhlo oficální předání nainstalované klimatizace Daikin transfuznímu odběrovému centru nemocnice Žatec.

Zpět do archívu
Zpět nahoru